Vozidla do 3,5 t

Se skupinou lze řídit: motorová vozidla jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti:
1. nepřevyšující 750 kg,
2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg, nebo
3. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu,
Vozidla mohou být vybavena manuální nebo automatickou převodovkou. Absolvoval-li žadatel o řidičské oprávnění výcvik a zkoušku z praktické jízdy s motorovým vozidlem vybaveným automatickou převodovkou, obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění pro příslušnou skupinu pouze na vozidla s tímto druhem převodovky. Vozidlem vybaveným automatickou převodovkou se rozumí vozidlo, ve kterém není pedál spojky.Varianty výuky a výcviku

Výcvik a zkouška se provádí na vozidle s manuálním řazením.
Minimální věková hranice v den dokončení výuky a výcviku je 18 roků.
Počet hodin výuky a výcviku:

Výuka pravidel provozu 18 hodin
Výuka ovládání a údržby 2 hodiny
Výuka teorie zásad bezpečné jízdy 10 hodin
Výuka zdravotnické přípravy 2 hodiny
Počet hodin praktické jízdy 28 hodin
Praktická údržba na vozidle 2 hodiny
Praktická zdravotnická příprava 4 hodiny
Opakování a přezkoušení 4 hodiny

Výuka a výcvik je zakončen zkouškou z pravidel provozu (elektronický test) a praktické jízdy s vozidlem.

Cena: 15 000,- Kč

Výcvik a zkouška se provádí na jízdní soupravě o celkové hmotnosti vyšší než 3 500 kg.
Minimální věková hranice v den dokončení výuky a výcviku je 18 roků.
Počet hodin výuky a výcviku:

Výuka pravidel provozu 2 hodiny
Výuka ovládání a údržby 1 hodina
Výuka teorie zásad bezpečné jízdy 6 hodin
Výuka zdravotnické přípravy 2 hodiny
Počet hodin praktické jízdy 8 hodin
Praktická údržba na vozidle 2 hodiny
Praktická zdravotnická příprava 2 hodiny
Opakování a přezkoušení 3 hodiny

Výuka a výcvik je zakončen zkouškou z pravidel provozu (elektronický test) a praktické jízdy s vozidlem.

Cena: 5 000,- Kč

Kontaktujte nás