Motocykly

Se skupinou lze řídit: motocykly, motorové tříkolky a motorové čtyřkolky podle specifikací jednotlivých skupin.Varianty výuky a výcviku

Se skupinou AM lze řídit motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1
1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW.

Výcvik a zkouška se provádí na motocyklu s objemem válců do 50 cm3 a konstrukční rychlostí do 45 km/h. Výcvik lze provádět i na motocyklu s objemem válců do 125 cm3, přičemž rychlost při výcviku a zkoušce nesmí překročit 45 km/h.
Minimální věková hranice v den dokončení výuky a výcviku je 15 roků.
Počet hodin výuky a výcviku:

Výuka pravidel provozu 14 hodin
Výuka ovládání a údržby 1 hodiny
Výuka teorie zásad bezpečné jízdy 6 hodin
Výuka zdravotnické přípravy 2 hodiny
Počet hodin praktické jízdy 13 hodin
Praktická údržba na vozidle 1 hodiny
Praktická zdravotnická příprava 4 hodiny
Opakování a přezkoušení 3 hodiny

Výuka a výcvik je zakončen zkouškou z pravidel provozu (elektronický test) a praktické jízdy s vozidlem.

Cena: 12 000,- Kč

Se skuinou A1 lze řídit lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3, nebo tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW.


Výcvik a zkouška se provádí na motocyklu s objemem válců do 125 cm3 a výkonu nepřevyšujícím 11 kW.
Minimální věková hranice v den dokončení výuky a výcviku je 16 roků.
Počet hodin výuky a výcviku:

Výuka pravidel provozu 14 hodin
Výuka ovládání a údržby 1 hodiny
Výuka teorie zásad bezpečné jízdy 6 hodin
Výuka zdravotnické přípravy 2 hodiny
Počet hodin praktické jízdy 13 hodin
Praktická údržba na vozidle 1 hodiny
Praktická zdravotnická příprava 4 hodiny
Opakování a přezkoušení 3 hodiny

Výuka a výcvik je zakončen zkouškou z pravidel provozu (elektronický test) a praktické jízdy s vozidlem.

Cena: 12 000,- Kč

Se skupinou A2 lze řídit motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.


Výcvik a zkouška se provádí na motocyklu o výkonu nejméně 20 kW, ale nejvýše 35 kW, s poměrem výkonu a hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg a jedná-li se o motocykl se spalovacím motorem, s objemem válců nejméně 395 cm3.
Minimální věková hranice v den dokončení výuky a výcviku je 18 roků.
Počet hodin výuky a výcviku:

Výuka pravidel provozu 14 hodin
Výuka ovládání a údržby 1 hodiny
Výuka teorie zásad bezpečné jízdy 6 hodin
Výuka zdravotnické přípravy 2 hodiny
Počet hodin praktické jízdy 13 hodin
Praktická údržba na vozidle 1 hodiny
Praktická zdravotnická příprava 4 hodiny
Opakování a přezkoušení 3 hodiny

Výuka a výcvik je zakončen zkouškou z pravidel provozu (elektronický test) a praktické jízdy s vozidlem.

Při rozšíření ze skupiny A1 po dvouleté praxi se skupinou A1 se provádí pouze zkouška z praktické jízdy. Cena 3 000,- Kč.


Cena: 12 000,- Kč

Se skupinou A lze řídit motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj, nebo tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW.


Výcvik a zkouška se provádí na motocyklu o výkonu nejméně 50 kW a o hmotnosti v nenaloženém stavu nejméně 175 kg, s objemem válců nejméně 595 cm3 u spalovacího motoru.
Minimální věková hranice v den dokončení výuky a výcviku je 24 roků.
Počet hodin výuky a výcviku:

Výuka pravidel provozu 14 hodin
Výuka ovládání a údržby 1 hodiny
Výuka teorie zásad bezpečné jízdy 6 hodin
Výuka zdravotnické přípravy 2 hodiny
Počet hodin praktické jízdy 13 hodin
Praktická údržba na vozidle 1 hodiny
Praktická zdravotnická příprava 4 hodiny
Opakování a přezkoušení 3 hodiny

Pokud uchazeč rozšiřuje ze skupiny A1, snižuje se počet hodin výuky a výcviku. Cena 5 000,- Kč.

Výuka a výcvik je zakončen zkouškou z pravidel provozu (elektronický test) a praktické jízdy s vozidlem.


Při rozšíření ze skupiny A2 po dvouleté praxi se skupinou A2 se provádí pouze zkouška z praktické jízdy. Cena 3 000,- Kč.


Cena: 12 000,- Kč

Ke stažení pomůcka vydaná ministerstvem dopravy, která detailně popisuje způsob provedení závěrečné zkoušky z praktické jízdy na motocyklu.

Metodika provádění závěrečné zkoušky z praktické jízdy pro skupiny AM, A1, A2, A.

Nebo shlédněte video vydané CSPSD, které způsob provedení závěrečné zkoušky z praktické jízdy na motocyklu názorně ukazuje.

Závěrečná zkouška z praktické jízdy na motocyklu.

Kontaktujte nás